КОНТАКТИ-стар

 • Местоположение на СГЗБ

 • Изпратете съобщение или запитване

  • Адрес за кореспонденция:
   България,
   София 1000,
   ул. „Г.С.Раковски“ №108
   Съюз на геодезистите и
   земеустроителите в България
   п.к. 431

  • Телефон:
   Стационарен: (+359 2) 987 58 52
   Стационарен: (+359 2) 986 13 57