ТЕХНИЧЕСКИ КОМИТЕТ

инж. Иванка Колева – Ръководител

гл. ас. д-р инж. Надежда Ярловска, УАСГ

гл. ас. д-р инж. Таня Славова, МГУ

инж. Кристина Гълъбова

инж. Йоана Църовска

инж. Стоянка Комарова