РЕГИСТРАЦИЯ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участие с доклад:

Регистриране на заявка за участие по имейл office@geodesy-union.org или чрез онлайн форма за регистрация по-долу.

Краен срок за регистрация и изпращане на доклад: 25.10.2020 г.

Допуска се заявка за участие с доклад чрез он-лайн презентация или изпращане на видео запис с презентация.

Участие без доклад:
Краен срок за регистрация на горепосочените адреси: 30.09.2020 г.

Участие в техническата изложба

Специалистите и фирмите, които искат да участват в симпозиума и изложбата е необходимо да се свържат с организаторите за уточняване на необходимото пространство и техника.

ТАКСИ

За членове на СГЗБ

 • Физическо лице – 50 лв.
 • Представители на фирми и институции – 100 лв.
 • Изложители: 70 лв. за 1 m2 хоризонтална площ (мин. 3 m2).

Начини на плащане

 • Банков път

IBAN: BG03UNCR76301022561964 (в лева) BIC: UNCRBGSF, „СГЗБ, за Международен симпозиум “

 • На място при регистрацията

Таксата дава право на:

 • участие в заседанията, изложбата и коктейла
 • получаване на компакт диск с доклади и рекламни материали
 • кафе и безалкохолни напитки

Пенсионери, студенти и ученици участват в заседанията и изложбата без такса.

  • Цена само на компакт диск с доклади – 10 лв.
  • Цена само за участие в коктейла – 20 лв.