ОРГАНИЗАТОРИ

МЕЖДУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ

МЕЖДУНАРОДНО ДРУЖЕСТВО ПО ФОТОГРАМЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ ПО ГЕОДЕЗИЯ

ЕВРОПЕЙСКА ГРУПА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ В ИСТАНБУЛ

СЪЮЗ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ  И  ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ – НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ – ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО – АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И  ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА – ВОЕННОГЕОГРАФСКА СЛУЖБА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ – СЕКЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ  ПО ГЕОДЕЗИЯ

АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ  – СЕКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИ И ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ НАУКИ