XXX  МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ на СГЗБ

“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА
В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”

(със специална сесия за млади научни работници и специалисти и за студенти) и изложба

София, 05 – 06 ноември 2020 г.

100
 • МЯСТО И ВРЕМЕ

  Симпозиумът и изложбата ще се проведат в София,
  Дом на науката и техниката, ул. „Г. С. Раковски” 108
  на 05-06.11.2020 г. oт 900 до 1800  часа.
  Бюро Регистрация ще работи на същия адрес на 05.11.2020 г. от  от 8 00 часа.

  Изложбата ще бъде открита за посетители
  от 09.00 до 17.00 часа на 05.11.2020 г.

  Предвижда се на изложбата да бъдат представени геодезически, фотограметрични, GNSS и други инструменти и системи, компютърна техника и програмни продукти, проекти, технологии.

 • РАБОТНИ ЕЗИЦИ

  Работни езици на симпозиума са английски и български.
100

СПОНСОРИ

ПОКАНА за XXX МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ – 2020г., организиран от СГЗБ